Diversen

Leeftijdscategorieën vendelen:

Er wordt gevendeld in verschillende leeftijdscategorieën:
- Senioren 18 jaar en ouder
- Junioren 12 tot en met 17 jaar
- Aspiranten 8 tot en met 11 jaar
- Het is toegestaan om in een leeftijdscategorie voor ouderen te vendelen. Je wordt dan beoordeeld volgens de  regels van deze categorie

Vergoedingen:

Reiskosten: bestuursleden kunnen 1 maal per jaar kilometers declareren (zie bijlage).
Drukwerk/ telefoonkosten: vanaf 1 januari 2010 jaarlijks een bedrag aan de bestuursleden (zie bijlage)

Uniformen afspraken:

Alle geüniformeerden ontvangen volgens onderstaand schema een uniform.
De rest zorgt het lid zelf voor. Elk lid is zelf verantwoordelijk voor het in goede staat houden van het uniform. Onnodige kosten worden op de leden verhaald. Ruilen van één der onderdelen kan, na overleg, bij de kledingcommissie.

Materiaal:

Lenen / huur: er is geen vaste prijs maar een gift voor het jeugd programma. De aanhangwagen en de kruisboog materialen staan hier los van.

Schuttersnieuws:

Is voor leden, donateurs, adverteerders, sponsoren en de Club van 100.